9 listopada 2011 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole szkolny etap  II Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, przeprowadzony przez panią Dorotę Ulrich i panią Eweline Kilisz. Konkurs ten jest organizowany przez Posła na Sejm RP Ryszarda Gallę, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Celem Konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy o Mniejszości Niemieckiej i naszym regionie oraz
o dziedzictwie kulturowym
- popularyzacja wybitnych Niemców województwa opolskiego
- łamanie stereotypów i wychowywanie w tolerancji
- aktywizacja młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy
- integrowanie młodzieży szkół gimnazjalnych województwa opolskiego
z językiem Mniejszości Niemieckiej
- kształcenie przyszłych liderów Mniejszości Niemieckiej.
W naszej szkole w konkursie tym wzięło udział 21 uczniów, którzy rozwiązywali test wyboru w języku polskim. Najlepiej napisały:
1. Marta Gomolla, kl. III A
2. Patrycja Jelito, kl. III A
Te osoby zostały zakwalifikowane do finału konkursu, który odbył się 28 listopada w Dobrzeniu Wielkim. W finale spotkało się 34 uczniów - po dwóch z 17 szkół (3 reprezentacje nie dojechały na końcową rozgrywkę do Dobrzenia Wielkiego). Każdy z nich musiał rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań. Trzeba było m.in. wiedzieć, w jakim mieście urodził się Gustav Freitag, kim był Graf Arco, kto otrzymał w 2011 roku Nagrodę Kulkturalną Śląska i który z polityków NRD ogłosił otwarcie granicy między Berlinem Zachodnim i Wschodnim. Słowem nie było łatwo. Bardzo dobrze spisała się Marta Gomolla, zajeła. ex aequo z Patrykiem Biasem (PG Dobrzeń Wielki) pierwsze miejsce. W nagrodę pierwsza szóstka pojechała na wycieczkę na Jarmark Świąteczny do Drezna i Budziszyna.